Yaşamdaki Semboller ve Anlamları

Semboller

Çevremizde sürekli gördüğümüz sembollere, evrenin bizlerle iletişime geçme aracı diyebiliriz. Bu sembol ve işaretlerin kökleri çok eskilere dayanıyor. Yaşamda sıkça karşımıza çıkan bu sembollerden bazılarının anlamlarını sizin için derledik. 🙂

 

Yaşam Çiçeği

Birbiri içine geçmiş eş çapta çemberlerden oluşan ve Kutsal Geometrinin en temel sembollerinden olan Yaşam Çiçeği bir çok inanışta kendine yer bulmakta ve ilk izlerine Mısır’daki Osiris tapınağında rastlanmaktadır. Yaratımı ve her şeyin birliğini, yaşamın ve evrenin içindeki kaosun arkasındaki düzeni, münferit her oluşumun birbiriyle olan bağlantısını temsil eder. Hepimizin aynı kaynak ve ilahi plandan meydana geldiğimizi anlatır ve yine aynı kaynak ve ilahi planda birbirimizle bağlı ve bir olduğumuzu hatırlatır.

 

Unalome Sembolü

Gerçek olmayan, her bireyin seyahat ettiği yolu ve dünyaya geçişini ortaya koyan bir sembolüdür .

Bu anlamda, Unalome, verilen en önemli kararları ve sonuçlarını grafiksel olarak temsil etmeye çalışır . Bu nedenle, genel olarak düz olmayan ve yaşanan eğrileri ve kusurları gösteren bir çizgiden oluşur. Alınan kararların menfaatimiz ve refahımız için olmasının ötesinde, birçok kez başarılı olmayız ve bazılarından diğerlerinden daha ciddi hatalar yaparız, bu nedenle izlediğimiz yol kusurlu bir çizgi çizer.

Bu nedenle, Unalome, dolgunluk, başarılar, hatalar, belirsizlikler, şüpheler, korkular, mutluluk, sevgi veya üzüntünün grafiksel bir temsilidir. İç huzura ulaşmak için bir kişinin evriminin ve dönüşümünün nasıl olduğunu temsil etmenin bir yoludur. Unalome, sadece hayatımızın nasıl olduğunun yansımasından tasarlanabilir. Bu yüzden bizi gerçekten temsil eden unlome’yi izlemek için duygu ve duygularımızı araştırmak gerekir.  Bu işlemden sonra, bu sembole ruhsal bir anlam katan, yürüdüğü yolu gösteren eğriler, spiraller, noktalar ve çizgilerden oluşan hassas bir çizgi elde edilir. Ayrıca bir lotus çiçeği de ekleyebilirsiniz.

“Bu sembol, aydınlanmaya ulaşmanın bir göstergesidir; yol sarmalın merkezinde başlar ve bu yoldan devam ederken dolaşırken çevrenizden daha fazla haberdar olursunuz.” Artık aydınlanma yolundasınız.

 

Sri Yantra

Sri Yantra,”bir bindu” olarak bilinen merkezi bir noktayı çevreleyen dokuz birbirine bağlı üçgenden oluşur. Bu üçgenler kozmos ve insan vücudunu temsil eder. Sri yantra’nın 9 bileşen üçgeni, boyut ve şekil olarak değişir ve 5 eşmerkezli seviyede organize edilmiş daha küçük üçgenler oluşturmak için kesişir. Birlikte, kozmosun bütünlüğünü temsil ederler ve ikiliksizlik halini(non-duality) ifade ederler.

Evrensel enerjileri temsil ettiği gibi insan bedenini de temsil eder. İnsan bedeni mikro kozmostur. Bedensel fonksiyonlar 43 adet enerji merkezleri tarafından gerçekleştirilir. Bu enerjiler Sri Yantra (sri chakra)daki 43 adet üçgen ile temsil edilmektedir.

Ortadaki Bindu noktası evrenin merkezini, birliğin tümünü, tekliği, kutsallık noktasını temsil eder. Bedendeki 9 chakra noktası sri yantranın içten dışa doğru 9 adetten oluşan bölümlerini temsil ederler. En sondaki kare kök çakrayı, merkezdeki bindu ise tepe çakrayı temsil eder. Kozmik enerjinin bedensel tezahürü enerjinin tepe çakradan girerek ayaklardan yeryüzüne çıkması ile gerçekleşir. Benzer şekilde sri yantrada merkezden doğan enerji dış çepere kadar formlar kazanarak yaratımı oluşturur. Yani bedenimiz aynı zamanda sri yantranın kendisidir.

Sri Yantra’da merkez bindu noktası ilahi annenin yaratımı başlattığı, doğum anını temsil eder. Üst üste binen aşağı dönük beş üçgen, shakti’yi temsil eder; evrenin feminen yönü ve üst üste binen yukarı dönük dört üçgen ise shiva’yı temsil eder; evrenin maskülen yönü. Böylelikle azalan ve yükselen enerjiler ile yaratım gerçekleşir.

Bu birbirine kilitlenen dokuz üçgen, bindu noktasını 4 katmanda çevreleyen kırk üç küçük üçgen oluşturur; ve her üçgen, varoluşun belirli bir yönüyle ilişkili bir tanrıçaları temsil eder. Ve bu tanrıçalar shakti’nin aldığı formlardır. Her şey ilahi annenin aldığı formlardır. üçgenler, yaratılışı ve üremeyi sağlayan yaşamsal enerjiyi temsil eden 8 ve 16 lotus taç yaprakları içeren iki eşmerkezli daire tarafından çevrelenmiştir. Lotus aynı zamanda kalbi, öz’ün koltuğunu temsil eder, merkezde oturan kutsallık noktası sizsiniz. Yapraklar dışarıya doğru açılır, bu kalplerimizin açılmasını gösterir ve bu gerçekleştikçe anlayışımızın gelişmesini de sağlar. Kalp açıldığında, anlayış gelir.

 

Yukarıda sayılanlar haricinde de birçok sembol ve işaret bulunmaktadır. Onlara bir sonraki yazılarımızda değineceğiz. Peki sizin en çok kullandığınız/en sevdiğiniz sembol hangisi?

 

 

Kaynak:

Unalome Anlamı
Yaşam Çiçeği   

Sri Yantra