Yaşadığımız dünyada sahip olduğumuz bakış açıları, yargılar, isteyerek ya da istemeyerek kişilerden satın aldığımız bilgiler,